Indexy cen výrobců - květen 2013

Ceny výrobců meziměsíčně klesly

17.06.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,8 %, ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 0,1 % a ceny tržních služeb o 0,9 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,0 %, průmyslových výrobců o 0,3 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 1,2 %, tržních služeb o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,8 %. Klesly ceny ovoce o 7,7 %, vajec o 5,8 %, drůbeže o 2,2 % a obilovin o 1,8 %. Ceny skotu a olejnin se snížily shodně o 1,7 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 29,8 %, brambor o 1,7 % a mléka o 0,9 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly o 0,3 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,4 %, chemických látek a výrobků o 1,1 % a těžby a dobývání o 0,3 %. Zvýšily se ceny textilu, oděvů a usní o 0,4 % a dopravních prostředků o 0,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,6 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,9 %. Klesly ceny za telekomunikační služby o 10,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se snížily o 0,9 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,0 % (v dubnu o 12,7 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 13,4 %, zvýšily se ceny brambor o 34,2 %, čerstvé zeleniny o 22,9 %, obilovin o 20,1 % a olejnin o 6,9 %. Nižší byly ceny ovoce, a to o 10,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,6 %. Vzrostly ceny drůbeže o 8,4 %, mléka o 3,5 % (poprvé po třinácti měsících) a skotu o 3,1 %. Klesly ceny vajec o 20,4 % a prasat o 0,8 % (poprvé po jednadvaceti měsících).

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 % (v dubnu o 0,5 %). Významný vliv na výši celkové cenové hladiny měl růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,5 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,8 %. Vzrostly především ceny průmyslových krmiv o 19,3 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 14,0 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 13,4 %. Největší vliv na úroveň celkové cenové hladiny mělo další snížení cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,8 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 2,0 % a pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,8 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,2 % (stejně jako v dubnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,6 % (v dubnu o 0,5 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,8 % (v dubnu o 0,7 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 16,4 %, za skladování o 12,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 1,8 % a za právní a účetnické služby o 1,4 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,2 % a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,1 % (v dubnu o 1,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v dubnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně klesly o 0,7 % (v březnu o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny ve Spojeném království o 1,5 %, v Belgii o 1,4 %, v Řecku a v Nizozemsku shodně o 1,3 %. V Polsku ceny klesly o 0,7 %, v České republice o 0,5 %, v Rakousku o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku o 1,1 %, v Dánsku o 0,4 % a v Estonsku o 0,2 %, na Kypru a na Slovensku shodně o 0,1 %.

Meziročně ceny v EU27 v dubnu klesly o 0,2 % (v březnu vzrostly o 0,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Řecku o 2,4 %, v Polsku o 2,1 % a ve Švédsku o 1,7 %. V Rakousku ceny klesly o 1,1 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 0,8 %, v České republice o 0,5 % a v Německu o 0,1 %. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 11,3 % a v Rumunsku o 4,9 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru s tatistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 7. 2013  • cipc061713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz