Indexy cen výrobců - únor 2014

Meziroční pokles cen u všech výrobců pokračoval

17.03.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,2 % a tržních služeb o 0,7 %, ceny stavebních prací a průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 5,0 %, průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,4 % a tržních služeb o 1,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,2 %. Vzrostly ceny obilovin o 1,0 %, olejnin o 1,1 % a mléka o 1,7 %. Ceny ovoce se zvýšily o 5,6 % a čerstvé zeleniny o 10,7 %. Klesly ceny prasat o 3,9 %, brambor o 4,5 % a drůbeže o 7,1 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně zůstaly beze změny. Zvýšily se především ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a dále dřeva, papíru a tisku shodně o 0,4 %. K poklesu cen došlo v oddílu potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho se ceny masa a masných výrobků snížily o 1,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,5 %. V oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly ceny o 0,3 %.

Ceny stavebních prací se (dle odhadů) nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 % a za pozemní a potrubní dopravu a za skladování a podpůrné služby v dopravě shodně o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se zvýšily o 0,4 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců klesly o 5,0 % (v lednu o 4,0 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 15,2 %. Klesly ceny obilovin o 21,8 % a olejnin o 11,6 %, naopak byly vyšší ceny brambor o 42,5 %, čerstvé zeleniny o 22,3 % a ovoce o 11,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,7 % v důsledku růstu cen mléka o 22,5 % a prasat o 4,5 %. Ceny skotu byly nižší o 5,4 %, drůbeže o 8,3 % a vajec o 14,7 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 % (stejně jako v lednu). Největší vliv na úroveň cenové hladiny na úhrnu měl pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,8 %. Ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů se snížily o 2,3 %, těžby a dobývání o 3,1 %, z toho ceny černého a hnědého uhlí a lignitu klesly o 5,6 %. Ceny dopravních prostředků se zvýšily o 4,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 2,0 %, dřeva, papíru a tisku o 3,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 12,6 % a masa a masných výrobků o 2,5 %. Klesly zejména ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,7 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,1 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 6,1 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,4 % (v lednu o 0,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 % (stejně jako v lednu).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,0 % (v lednu o 1,8 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 % a za skladování o 18,1 %. Zvýšily se ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,9 %, ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 5,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 1,5 % (v lednu o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v lednu 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 0,4 % (v prosinci 2013 se zvýšily o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v České republice a ve Španělsku shodně o 1,3 %, v Litvě o 0,8 %, ve Francii a na Slovensku shodně o 0,6 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku o 1,1 % a v Lotyšsku o 1,0 %. V Polsku byly ceny vyšší o 0,1 %.

Meziročně se ceny v EU28 v lednu snížily o 1,2 % (v prosinci 2013 o 0,5 %). Nejvíce klesly ceny na Kypru o 4,8 %, v Belgii o 3,9 % a v Litvě o 3,7 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,7 %, v Rakousku o 1,5 %, v Polsku a v Německu shodně o 1,0 % a v České republice o 0,7 %. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Irsku o 2,1 % a v Lotyšsku o 0,5 %.

* předběžná data.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen , tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16 . 4. 2014  • cipc031714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz