Indexy cen výrobců - červen 2019

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly

17.07.2019
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,3 %. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 12,9 %, průmyslových výrobců o 2,5 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,5 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,5 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 7,4 % a drůbeže o 1,6 %. Snížily se ceny zeleniny o 12,6 %, vajec o 1,0 %, mléka o 0,9 % a obilovin o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se poprvé od prosince 2018 snížily, a to o 0,7 %. Nejvýznamněji klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků byly nižší o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,7 %, naopak vzrostly ceny motorových vozidel o 0,6 %. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,7 %, klesly pouze ceny mléčných výrobků o 0,7 % a nápojů o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,3 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 %. Dále klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,2 % a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v pozemní dopravě, a to o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,9 % (v květnu o 10,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 107,8 %, olejnin o 16,5 %, obilovin o 15,2 % a zeleniny o 3,3 %, ceny ovoce klesly o 6,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 8,1 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 23,5 %, mléka o 7,6 % a drůbeže o 4,9 %. Ceny vajec byly nižší o 0,2 % a skotu o 3,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,5 % (v květnu o 3,8 %). Vzrostly zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 8,2 %. Vzrostly ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,4 %, z toho betonových, cementových a sádrových výrobků o 8,9 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,4 %, z toho ceny oprav a údržby kovodělných výrobků, strojů a zařízení o 4,0 % a instalace průmyslových strojů a zařízení o 7,3 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 4,1 % a zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,8 % (v květnu o 5,5 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 3,9 % (v květnu o 4,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,5 % (v květnu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 8,0 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,2 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,9 %. Vyšší byly dále ceny za služby v pozemní dopravě o 3,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,0 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v květnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v květnu stejně jako v dubnu zůstaly meziměsíčně na stejné úrovni. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 2,4 %. V České republice ceny vzrostly o 0,5 %, v Polsku o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 %. V Rakousku se ceny nezměnily a v Německu se snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v květnu vyšší o 1,9 % (v dubnu o 2,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 5,9 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 4,1 %, v České republice o 3,8 %, v Německu o 2,0 %, v Polsku o 1,9 % a v Rakousku o 0,9 %. Ceny vzrostly ve všech zemích Evropské unie.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 054 101,
e-mail:
hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2019


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2019

 • cipc071719.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.07.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz