Indexy cen výrobců - červenec 2020

Ceny stavebních prací nadále meziročně rostly

17.08.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,9 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,1 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 3,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,2 %. Klesly ceny brambor o 24,3 %, drůbeže o 3,6 % a jatečných prasat o 3,5 %. Ceny obilovin se snížily o 2,4 % a mléka o 0,8 %. Vzrostly ceny olejnin o 1,3 %, vajec o 1,5 % a skotu o 1,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 1,9 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,9 % a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,6 %, ceny mléčných výrobků naopak vzrostly o 0,8 %. 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,9 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,4 % a za poradenství v oblasti řízení o 0,7 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti programování o 0,9 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,7 %. Ceny za vydavatelské služby, ceny za služby v oblasti nemovitostí a za informační služby se shodně zvýšily o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,1 % (v červnu o 4,4 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 3,4 %. Ceny brambor byly nižší o 29,2 %, obilovin o 3,4 % a olejnin o 1,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 3,3 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,0 %, klesly ceny jatečných prasat o 8,4 %, skotu o 6,4 %, mléka o 4,9 % a drůbeže o 3,1 %. Vyšší byly ceny vajec, a to o 11,2 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 % (v červnu o 0,3 %). Snížily se především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 12,6 %, těžby a dobývání o 3,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,2 %. Ceny dopravních prostředků vzrostly o 2,8 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla i ceny motorových vozidel o 3,0 %. V odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly ceny vyšší o 4,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,2 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 5,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly ceny energií o 1,7 % a meziproduktů o 2,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 3,8 % (v červnu po zpřesnění o 4,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,1 % (v červnu vyšší o 0,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,1 % (stejně jako v červnu). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,8 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 3,4 % a za služby v oblasti nemovitostí o 3,1 %. Ceny za bezpečnostní a pátrací služby a ceny za služby v oblasti programování byly shodně vyšší o 4,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 2,3 % (v červnu o 2,0 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vzrostly o 0,7 % (v květnu klesly o 0,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 3,7 %. V Polsku byly ceny vyšší o 0,8 %, v Rakousku o 0,2 %, na Slovensku o 0,1 %. V Německu se ceny nezměnily. Ceny klesly pouze v České republice o 0,1 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v červnu nižší o 3,4 % (v květnu o 4,6 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 7,8 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,9 %, v Německu o 1,6 %, v  Polsku o 1,1 %, v České republice o 0,3 % a na Slovensku o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě o 1,5 %.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2020

 • cipc081720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny stavebních prací nadále meziročně rostly
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz