Indexy cen výrobců - prosinec 2019

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně zvýšily o 2,6 %

16.01.2020
Kód: 011047-19
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,7 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 4,6 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

V průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,9 %, ceny stavebních prací o 4,6 % a ceny průmyslových výrobců a tržních služeb vzrostly shodně o 2,6 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,7 %, jatečných prasat a vajec shodně o 4,9 %, olejnin o 1,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny zeleniny se snížily o 4,8 % a drůbeže o 2,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,1 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,7 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 3,4 %. Zvýšily se ceny chemických látek a výrobků o 0,8 % a ceny těžby a dobývání o 0,4 %. Klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 0,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,2 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,8 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 1,3 % a za poradenství v oblasti řízení o 0,9 %. Ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování a ceny za služby v oblasti programování vzrostly shodně o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,7 % (v listopadu o 2,1 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 10,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 31,5 %, obilovin o 11,2 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 62,7 % a ceny brambor o 0,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 38,1 % a vajec o 6,3 %. Nižší byly ceny skotu o 1,1 % a mléka o 1,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,1 % (v listopadu o 0,9 %). Vzrostly ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,2 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 14,5 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu se zvýšily o 4,7 % a v odvětví těžby a dobývání o 4,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 2,3 %, dopravních prostředků o 1,1 % a chemických látek a výrobků o 3,5 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 6,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,6 % (v listopadu o 4,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (stejně jako v listopadu).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v listopadu o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 %, za služby v oblasti programování o 5,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,6 %, za informační služby o 3,9 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 %. Vyšší byly ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,9 % za služby v pozemní dopravě o 2,3 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,2 % (v listopadu o 2,0 %).

Průměrný vývoj v roce 2019

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2019 v porovnání s rokem 2018 vyšší o 4,9 % (v roce 2018 o 0,1 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 5,9 %, ceny živočišných o 3,9 %. Vyšší byly ceny brambor o 37,3 %, ovoce o 12,2 %, čerstvé zeleniny o 7,1 %, obilovin o 6,4 % a olejnin o 5,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny prasat jatečných o 16,6 %, mléka o 2,7 % a drůbeže o 2,2 %, klesly ceny skotu o 2,7 % a vajec o 6,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně průměrně zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 2,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 8,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,6 %. Vyšší byly ceny těžby a dobývání o 6,4 %, ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,3 % a v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 7,0 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,4 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 1,6 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 4,6 % (v roce 2018 po zpřesnění vyšší o 3,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2019 o 3,4 % (v roce 2018 o 3,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 2,6 % (v roce 2018 o 1,8 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,2 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 %. Dále vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 3,8 %, za služby v pozemní dopravě o 2,4 % a za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,2 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (v roce 2018 o 1,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v říjnu se nezměnily). Nejvíce se zvýšily ceny v Řecku o 3,4 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,3 %, na Slovensku o 0,1 %, v Německu a v Polsku se ceny nezměnily. V České republice ceny klesly o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny v Portugalsku o 0,9 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu nižší o 1,0 % (v říjnu o 1,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 4,8 %. V Rakousku ceny klesly o 1,5 % a v Německu o 0,4 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 1,2 %, v České republice o 0,9 % a v Polsku o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 4,0 %.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 24. 2. 2020


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2019

 • cipc011620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2019 meziročně zvýšily o 2,6 %
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz