Indexy cen výrobců - březen 2020

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně opět klesly

21.04.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 0,2 % a ceny průmyslových výrobců o 0,5 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,5 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,2 %, vyšší byly ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 4,0 % a tržních služeb pro podniky o 2,8 %.
 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,2 %. Klesly ceny brambor o 7,7 %, mléka o 0,8 % a skotu o 0,6 %. Ceny zeleniny vzrostly o 16,6 %, ovoce o 8,3 %, drůbeže o 6,7 %, jatečných prasat o 1,4 %, vajec o 1,3 % a obilovin o 0,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,5 %. Významně klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 1,6 % a těžby a dobývání o 0,6 %. Vzrostly ceny dopravních prostředků o 1,6 %, ceny obecných kovů a kovodělných výrobků a ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků se zvýšily shodně o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,5 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,4 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 1,9 %. Ceny za poradenství v oblasti řízení klesly o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,2 % (v únoru o 3,8 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 11,0 %. Ceny zeleniny byly nižší o 29,6 %, obilovin o 12,6 %, brambor o 9,3 % a olejnin o 4,1 %. Ceny ovoce vzrostly o 47,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,8 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 35,4 % a vajec o 6,1 %. Nižší byly ceny mléka o 2,5 % a skotu o 2,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,4 % (v únoru o 1,4 %). Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 15,0 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 4,0 % a ceny dopravních prostředků o 0,6 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 3,1 %, dřeva, papíru a tisku o 2,8 % a těžby a dobývání o 2,6 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 4,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (v únoru o 4,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,5 % (v únoru o 0,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,8 % (v únoru o 2,4 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,3 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 7,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a za služby v oblasti programování o 4,1 %. Ceny za bezpečnostní a pátrací služby byly vyšší o 3,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 3,1 % a za informační služby o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,7 % (v únoru o 2,5 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně klesly o 0,6 % (v lednu vzrostly o 0,2 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 2,2 %. V Rakousku byly ceny nižší o 0,8 %, v České republice o 0,7 %, v Polsku o 0,6 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 2,2 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v únoru nižší o 1,0 % (v lednu o 0,4 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 5,7 %. V Rakousku ceny klesly o 1,3 %.  Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,9 %, v České republice o 1,4 %, v Polsku o 0,6 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 3,4 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 20. 5. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2020

 • cipc042120.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně opět klesly
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz