Indexy cen výrobců - srpen 2014

Ceny průmyslových výrobců stagnovaly

16.09.2014
Kód: 011047-14
 
Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily, ceny stavebních prací a tržních služeb shodně vzrostly o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 1,0 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 %, ceny tržních služeb o 1,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,5 %. Především klesly ceny čerstvé zeleniny o 21,4 % a brambor o 13,2 %, dále ovoce o 11,3 %, olejnin o 3,9 %, obilovin o 4,2 % a vajec o 3,3 %. Ceny drůbeže vzrostly o 1,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a dopravních prostředků o 0,8 %. V oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly ceny o 1,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,1 %, nápojů o 0,8 % a masa a masných výrobků o 0,6 %, naopak vzrostly ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,8 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 % v důsledku zvýšení cen za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,0 % (v červenci o 3,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 8,1 %. Klesly ceny brambor o 28,5 %, čerstvé zeleniny o 23,6 %, ovoce o 15,6 %, olejnin o 9,2 % a obilovin o 4,8 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 6,7 % v důsledku růstu cen mléka o 13,6 %. Ceny vajec byly vyšší o 6,5 %, jatečných prasat o 2,3 % a skotu o 0,9 %. Ceny drůbeže se snížily o 1,2 %.

Ceny průmyslových výrobců zůstaly beze změny (v červenci klesly o 0,1 %). Klesly ceny elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 3,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,5 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 9,0 % a průmyslových krmiv o 7,0 %. Naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 4,5 % a masa a masných výrobků o 1,9 %. Ceny dopravních prostředků byly vyšší o 4,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,6 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,5 % a dřeva, papíru a tisku o 4,3 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily pouze ceny energií o 5,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,7 % (v červenci o 1,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,4 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,3 %, za pozemní a potrubní dopravu o 3,5 % a za pojištění o 2,5 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,6 % (v červenci o 1,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červenci 2014*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně snížily o 0,2 % (v červnu se zvýšily o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Belgii o 0,9 %, v Dánsku o 0,8 % a v Řecku o 0,7 %. V Německu a v Rakousku se ceny snížily o 0,1 %, v Polsku a na Slovensku se nezměnily a v České republice vzrostly o 0,3 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Estonsku o 1,7 % a na Kypru o 1,1 %.

Meziročně se ceny v EU28 v červenci snížily o 1,3 % (v červnu o 0,8 %). Nejvíce klesly ceny v Belgii o 5,7 %, v Litvě o 4,8 % a na Slovensku o 2,9 %. V Polsku se ceny snížily o 1,4 %, v Rakousku o 1,1 %, v Německu o 0,7 % a v České republice o 0,1 %. Ceny vzrostly nejvíce v Lotyšsku, v Rumunsku a ve Švédsku shodně o 0,2 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru stati stiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16 . 10. 2014  • cipc091614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz