Indexy cen výrobců - únor 2020

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly

16.03.2020
Kód: 011047-20
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních prací o 0,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 3,8 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 %, stavebních prací o 4,4 % a tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 25,6 % a zeleniny o 3,1 %, ceny skotu a obilovin se zvýšily shodně o 1,0 %. Klesly ceny drůbeže o 7,0 %, jatečných prasat o 4,4 %, mléka o 0,5 % a vajec o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,9 %, z toho nápojů o 1,8 %, zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 % a mléčných výrobků o 1,3 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,0 %. Vzrostly ceny těžby a dobývání o 1,3 % a chemických látek a výrobků o 0,6 %. Zvýšily se ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,7 %, z toho ceny oprav a údržby kovodělných výrobků, strojů a zařízení o 1,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 4,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,1 %. Dále vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,0 % a za služby v oblasti pojištění o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,8 % (v lednu o 2,9 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 10,0 %. Ceny zeleniny byly nižší o 39,8 %, obilovin o 12,9 %, brambor o 4,8 % a olejnin o 3,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 28,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,6 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 33,1 % a vajec o 7,7 %. Nižší byly ceny drůbeže o 7,0 %, mléka o 2,2 % a skotu o 1,9 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 % (v lednu o 2,4 %). Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 9,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,6 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 13,9 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,5 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se snížily o 3,7 %, ceny dřeva, papíru a tisku o 3,5 % a ceny dopravních prostředků o 1,0 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 4,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,4 % (v lednu o 4,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,7 % (v lednu o 0,6 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (stejně jako v lednu). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 10,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 5,7 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 4,9 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,2 %. Ceny za služby v oblasti programování a za informační služby byly vyšší shodně o 3,6 %, za služby v oblasti pojištění o 2,9 % a za služby v pozemní dopravě o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v lednu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2020 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,4 % (v prosinci 2019 o 0,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 1,6 %. V České republice byly ceny vyšší o 1,3 %, na Slovensku o 1,0 %, v Německu o 0,8 %, v Polsku o 0,5 % a v Rakousku o 0,3 %.  Nejvíce klesly ceny v Estonsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v lednu nižší o 0,2 % (v prosinci 2019 o 0,3 %). Nejvíce se snížily ceny v Estonsku o 5,3 %. V Rakousku ceny klesly o 0,5 %.  Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,6 %, v České republice o 2,4 %, v Polsku o 1,7 % a v Německu o 0,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 5,1 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 20 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 20 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 20 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 20 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 21. 4. 2020

 

 • cipc031620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně klesly
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz