Indexy cen výrobců - září 2017

Mírný růst cen výrobců pokračoval

16.10.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,4 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 10,8 %, ceny průmyslových výrobců, stavebních prací a tržních služeb vzrostly shodně o 1,7 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,6 %. Vzrostly ceny čerstvého ovoce o 7,0 %, drůbeže o 5,0 % a vajec o 4,8 %. Ceny mléka se zvýšily o 1,8 %, obilovin o 1,3 % a skotu o 0,8 %. Klesly ceny jatečných prasat o 1,4 %, čerstvé zeleniny o 1,3 % a olejnin o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 0,6 %, dřeva, papíru a tisku o 0,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,2 %, z toho mléčných výrobků o 2,4 %. Klesly ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 13,6 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Snížily se ceny za vydavatelské služby o 0,8 % a za služby v oblasti nemovitostí o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,8 % (v srpnu o 12,5 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 7,2 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 37,9 %, brambor o 10,4 %, obilovin o 6,7 % a olejnin o 3,9 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 1,7 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 16,5 %, zvýšily se ceny mléka o 39,2 %, vajec o 10,0 % a jatečných prasat o 3,4 %. Ceny drůbeže byly nižší o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,7 % (v srpnu o 1,4 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,1 %, z toho mléčných výrobků o 17,3 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 3,9 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 2,9 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,1 %. Zvýšily se také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,6 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 1,8 %elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,7 % (v srpnu o 1,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v srpnu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,7 % (v srpnu o 1,8 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 % za vydavatelské služby o 3,1 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (stejně jako v srpnu).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,4 % (v červenci o 0,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Maďarsku, ve Velké Británii a na Slovensku shodně o 0,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,4 %, v České republice, v Německu a v Rakousku shodně o 0,2 %. Ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,2 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v srpnu vyšší o 2,9 % (v červenci o 2,3 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,2 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,5 %, na Slovensku o 2,8 %, v Německu o 2,4 %, v České republice o 1,4 % a v Rakousku o 1,2 %.

 

* * *

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb
 

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.
 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.

 

_____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2017

  • cipc101617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen výrobců
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz