Indexy cen výrobců - červenec 2013

Zpomalení meziročního růstu cen zemědělských výrobců pokračovalo

15.08.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,2 %. Ceny zemědělských výrobců klesly o 2,1 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 1,0 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,7 %, průmyslových výrobců o 1,1 %. Ceny stavebních prací byly nižší o 1,4 %, tržních služeb o 2,2 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,1 %. Ceny brambor klesly o 12,4 %, olejnin o 7,2 %, obilovin o 5,0 % a čerstvé zeleniny o 6,4 %. Vzrostly ceny ovoce o 20,2 % a prasat o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně vzrostly o 0,2 %. Růst byl ovlivněn především vyššími cenami ve skupině koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,4 %. Vzrostly také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,5 %, z toho zejména ceny nápojů o 0,9 % a masa a masných výrobků o 0,6 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,7 %, z toho především ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 2,3 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se snížily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,0 % v důsledku poklesu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 11,2 % a cen za služby v oblasti zaměstnání o 3,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Růst cen zemědělských výrobců zpomalil na 4,7 % (v červnu byly ceny vyšší o 7,3 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 4,2 % (v červnu o 10,4 %). Zvýšily se ceny brambor o 30,4 %, čerstvé zeleniny o 20,6 % a obilovin o 7,3 %. Nižší byly ceny ovoce o 8,8 % a olejnin o 6,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,3 %. Vzrostly ceny mléka o 12,4 % a drůbeže o 8,3 %, ceny vajec klesly o 21,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,1 % (v červnu o 0,7 %). Cenovou hladinu významně ovlivnil růst cen potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,0 %. Zvýšily se především ceny mléčných výrobků o 10,0 %, průmyslových krmiv o 15,6 %, masa a masných výrobků o 3,3 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 11,3 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 11,5 %. Stejně významně ovlivnil úroveň cenové hladiny i růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,6 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,5 %, pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,5 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 2,5 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 1,4 % (stejně jako v červnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 % (v červnu o 0,5 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 2,2 % (v červnu o 2,5 %). Klesly ceny za telekomunikační služby o 21,0 %, za skladování o 19,8 %, za pozemní a potrubní dopravu o 3,6 % a za právní a účetnické služby o 1,3 %. Zvýšily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 4,5 % a ceny za pojištění o 1,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnujících reklamní služby byly nižší o 2,9 % (v červnu o 2,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v červnu 2013*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně nezměnily (v květnu klesly o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, zůstaly ceny stejné v Německu, ve Španělsku, na Kypru, v Rumunsku, ve Slovinsku a ve Finsku. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku o 6,7 %, naopak nejvíce se snížily v Litvě o 0,8 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,3 % a v České republice o 0,1 %. V Rakousku klesly ceny o 0,3 % a na Slovensku o 0,2 %.

Meziročně se ceny v EU27 v červnu zvýšily o 0,6 % (v květnu klesly o 0,1 %). Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v Estonsku o 14,2 %, v Rumunsku o 4,9 % a v Dánsku o 3,6 %. V České republice ceny vzrostly o 0,7 % a v Německu o 0,6 %. Nejvíce se snížily ceny na Kypru o 2,1 %, v Polsku o 1,3 % a ve Švédsku o 1,2 %. V Rakousku ceny klesly o 1,1 % a na Slovensku o 0,3 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 0 52 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2013  • cipc081513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz