Indexy cen výrobců - listopad 2012

Meziroční růst cen zemědělských výrobců pokračoval

17.12.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,7 %, průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací klesly o 0,1 %, ceny tržních služeb o 0,3 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 14,6 %, průmyslových výrobců o 1,6 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,6 % a tržních služeb o 1,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 1,5 %, vzrostly ceny obilovin o 0,9 %, olejnin o 1,8 %, brambor o 6,9 % a ovoce o 8,2 %. Ceny zeleniny klesly o 1,4 %. Ceny v živočišné výrobě se zvýšily o 2,1 %. Vzrostly ceny prasat o 0,6 %, vajec o 0,7 %, skotu o 2,6 %, mléka o 2,7 % a drůbeže o 3, 8 %.

Ceny průmyslových výrobců na úhrnu vzrostly o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho ceny mléčných výrobků a rostlinných a živočišných olejů a tuků shodně o 2,1 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,2 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 1,0 %, z toho ceny dílů a příslušenství motorových vozidel o 1,3 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 3,4 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 1,5 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se shodně snížily o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,6 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, a za nákladní dopravu shodně o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 14,6 % (v říjnu o 12,5 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 23,6 %, zvýšily se ceny brambor o 29,7 %, obilovin o 28,9 %, zeleniny o 28,2 % a olejnin o 20,8 %. Ceny ovoce stouply o 8,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,4 %. Zvýšily se ceny vajec o 33,5 % a prasat o 21,2 %. Ceny skotu byly vyšší o 13,1 %, drůbeže o 7,8 %. Ceny mléka klesly o 10,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,6 % (v říjnu o 1,9 %). Významně vzrostly ceny chemických látek a výrobků o 12,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,6 %. Ceny průmyslových krmiv a rostlinných a živočišných olejů a tuků vzrostly shodně o 19,8 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,8 %, ceny mléčných výrobků klesly o 1,1 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 3,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,2 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,9 %, klesly jen ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,4 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,6 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,2 % (v říjnu o 0,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,0 % (stejně jako v říjnu). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,2 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,8 % a za telekomunikační služby o 1,0 %. Vyšší byly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,3 % (v říjnu o 0,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v září o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce zvýšily ceny v Belgii a v Nizozemsku shodně o 0,8 % a v Rumunsku o 0,6 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 0,3 %, v České republice o 0,2 %, v Německu a v Rakousku se ceny nezměnily, v Polsku se snížily o 0,6 %. Největší pokles cen byl zaznamenán v Litvě o 1,1 % a v Řecku o 1,0 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v říjnu o 2,5 % (v září o 2,6 %). Ceny nejvíce vzrostly v Bulharsku o 6,9 %, v Rumunsku o 6,5 % a na Kypru o 6,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 4,0 %, v Polsku o 2,1 %, v České republice o 1,9 %, v Německu o 1,5 % a v Rakousku o 0,9 %. Meziročně ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie.

* předběžná data


Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.
Cenové indexy zemědělských výrobců budou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy budou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2010, 2011 a 2012 budou zrevidovány.
Cenové indexy tržních služeb budou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 budou řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2013 bude posunuto v souladu s katalogem produktů 2013 o jeden týden na 22. 2. 2013.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 1. 2013  • cipc121712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz