Indexy cen výrobců - září 2023

Ceny všech výrobců meziměsíčně vzrostly

16.10.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 % a meziročně byly nižší o 13,4 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 0,8 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,2 % a meziročně o 5,1 %.

„Ceny v zemědělství meziměsíčně po sedmi měsících poklesů vzrostly o necelá 2 %, v meziročním srovnání však nadále klesaly, tentokrát o více než 13 %. Ceny v průmyslu meziročně vzrostly o necelé 1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů téměř o 4 % a ceny tržních služeb pro podniky rostly přes 5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny brambor o 29,0 %, drůbeže o 5,1 %, čerstvé zeleniny o 1,1 % a olejnin o 0,9 %. Ceny ovoce klesly o 12,3 %, prasat o 3,8 % a mléka o 1,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,4 % (v srpnu o 16,4 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 17,9 %. Nižší byly ceny olejnin o 34,4 % a obilovin o 32,2 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 9,6 %, ovoce o 15,2 % a brambor o 58,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,7 %. Klesly ceny mléka o 16,1 % a skotu o 1,6 %, vyšší byly ceny prasat o 14,7 %, vajec o 11,0 % a drůbeže o 2,5 %.

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,3 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek byly vyšší o 2,5 %, motorových vozidel o 0,6 % a kovodělných výrobků o 0,7 %. Snížily se ceny potravinářských výrobků o 1,1 %, z toho průmyslových krmiv o 3,9 %, zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 5,6 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 0,3 % a základních kovů o 1,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 0,8 % (v srpnu o 1,8 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 4,4 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 67,1 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 9,1 %, motorových vozidel o 3,5 % a potravinářských výrobků o 0,9 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, základních kovů o 16,2 %, chemických látek a chemických přípravků o 14,3 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 20,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby, a to o 4,7 %. Ceny energií vzrostly o 3,8 %. Ceny meziproduktů se snížily o 5,5 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií meziročně klesly o 0,2 % (v srpnu o 0,1 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 3,7 % (stejně jako v srpnu), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 % (v srpnu byly vyšší o 0,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,2 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 17,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,1 % (v srpnu o 5,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 22,9 %, za poštovní a kurýrní služby o 13,2 %, za služby v oblasti programování o 7,2 %, za služby v oblasti nemovitostí o 6,8 % a za služby v pozemní dopravě o 3,4 %. Klesly ceny za reklamní služby, a to o 1,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,5 % (v srpnu o 5,7 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,5 % (v červenci se snížily o 0,7 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 3,7 %, ve Finsku o 2,4 % a v Řecku o 2,0 %. V Rakousku byly ceny vyšší o 0,7 %, v Německu o 0,3 % a v Česku o 0,2 %. Na Slovensku klesly ceny o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v Rumunsku o 1,3 %. V srpnu se meziročně snížily ceny v EU o 10,5 % (v červenci o 6,6 %). Ceny klesly nejvíce v Irsku o 51,2 %, v Bulharsku o 27,2 % a v Belgii o 16,6 %. V Německu byly ceny nižší o 12,5 %, v Rakousku o 3,1 % a v Polsku o 2,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 9,8 %, v Maďarsku o 7,8 % a v Chorvatsku o 4,0 %. V Česku se ceny zvýšily o 1,8 %.

_________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2023

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2023

 • cipc101623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2020)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz