Indexy cen výrobců - duben 2021

Výrazný meziroční růst cen průmyslových výrobců pokračoval

17.05.2021
Kód: 011047-21
 

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,5 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců o 4,6 %, stavebních prací o 2,5 % a tržních služeb pro podniky o 0,8 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 4,8 %, olejnin o 3,3 % a obilovin o 2,8 %. Ceny skotu se zvýšily o 0,8 % a mléka o 0,4 %. Klesly ceny brambor o 4,6 %, drůbeže o 5,2 % a ovoce o 6,3 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,8 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětvích chemických látek a výrobků o 8,5 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,4 % a dřeva, papíru a tisku o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,6 %, z toho ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,2 %. Klesly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 %, za poradenství v oblasti řízení o 2,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,0 % a za vydavatelské služby o 1,2 %. Snížily se ceny za informační služby o 3,6 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,6 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 1,3 % (v březnu o 0,4 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 7,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 12,4 % a olejnin o 6,6 %. Ceny brambor klesly o 25,2 %, zeleniny o 13,0 % a ovoce o 3,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,1 %. Klesly ceny jatečných prasat o 24,9 %, vyšší byly ceny vajec, a to o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 4,6 %, což bylo nejvíce od listopadu 2011 (v březnu se zvýšily o 3,3 %). Vyšší byly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Významně se zvýšily ceny chemických látek a výrobků o 32,4 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku o 40,1 %, a to zejména v důsledku nízké srovnávací základny v dubnu 2020. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 7,5 %. Snížily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,9 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 9,4 %, naopak vyšší byly ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 7,5 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 6,9 % a průmyslových krmiv o 4,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 9,6 % a meziproduktů o 8,1 %. Klesly pouze ceny zboží krátkodobé spotřeby o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,5 % (v březnu po zpřesnění o 2,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6,2 % (v březnu o 4,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 0,8 % (v březnu o 0,7 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,7 %, za služby v oblasti programování o 3,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 3,4 %, za vydavatelské služby o 2,2 % a za poštovní a kurýrní služby o 2,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 4,1 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v březnu o 0,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 1,2 % (v únoru o 0,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 7,9 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,8 %, v Česku o 1,4 %, v Německu a v Rakousku shodně o 0,8 % a na Slovensku o 0,6 %. Ceny klesly pouze v Estonsku o 1,6 %.

Meziročně byly ceny v EU v březnu vyšší o 4,5 % (v únoru o 1,7 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 21,2 %. V Polsku se ceny zvýšily o 5,0 %, v Česku o 3,3 %, v Německu o 3,0 % a v Rakousku o 2,9 %. Ceny se snížily pouze na Slovensku o 0,6 % a na Kypru o 3,0 %.

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 6. 2021

 

 • cipc051721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Výrazný meziroční růst cen průmyslových výrobců pokračoval
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz