Indexy cen výrobců - duben 2012

Zpomalení meziročního růstu cen průmyslových výrobců

17.05.2012
Kód: r-7001-12
 
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,7 % a tržních služeb o 0,9 %. Ceny průmyslových výrobců se nezměnily, stavebních prací klesly o 0,1 %.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 2,8 %, stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb o 0,8 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,2 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,7 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 2,8 %, vzrostly ceny zeleniny o 12,9 %, obilovin o 3,9 % a olejnin o 1,2 %. Ceny v živočišné výrobě klesly o 1,5 % v důsledku snížení cen vajec o 15,5 %. Dále klesly ceny mléka o 1,9 % a drůbeže o 0,7 %. Zvýšily se ceny skotu o 1,1 % a prasat o 2,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se na úhrnu nezměnily. Zvýšily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,6 %, chemických látek a výrobků o 0,7 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,4 %.
Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,1 %, z toho nejvíce ceny průmyslových krmiv o 1,2 % a masa a masných výrobků o 0,8 %. Naopak se snížily ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 2,8 % a mléčných výrobků o 2,2 %.
Významněji klesly ceny těžby a dobývání o 2,8 %, nejvíce ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 4.6 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů klesly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,8 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,9 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 8,0 %. Dále se zvýšily ceny za služby v nákladní dopravě a v oblasti nemovitostí shodně o 0,2 %. Ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, klesly o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,8 % (stejně jako v březnu). Ceny v rostlinné výrobě klesly o 11,3 %. Nižší byly především ceny brambor o 58,2 % a zeleniny o 30,9 %. Dále klesly ceny obilovin o 9,4 %, ovoce o 5,2 % a olejnin o 2,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 9,2 % v důsledku vyšších cen vajec o 91,9 % a prasat o 19,0 %. Ceny skotu byly vyšší o 8,8 %, drůbeže o 2,9 %. Ceny mléka klesly poprvé po 26 měsících, a to o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců stouply o 2,2 % (v březnu o 3,0 %). Významnější vliv na úroveň cenové hladiny měl růst cen koksu a rafinovaných ropných produktů o 10,7 % a chemických látek a výrobků o 6,4 %.
Zvýšily se také ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,4 %, z toho zejména ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 9,3 % a masa a masných výrobků o 5,3 %. Ke snížení došlo u cen mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,6 %.
Ceny těžby a dobývání klesly o 3,3 %, zejména ceny černého a hnědého uhlí a lignitu o 7,7 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce stouply ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,7 % a klesly u zboží dlouhodobé spotřeby o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů byly nižší o 0,7 % (v březnu o 0,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (v březnu o 0,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,8 % (v březnu o 0,5 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,6 %, za služby v oblasti nemovitostí o 0,8 % a za telekomunikační služby o 0,5 %. Vyšší byly ceny v nákladní dopravě o 0,9 % a v pojišťovnictví o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,2 % (v březnu o 0,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v březnu 2012*

V zemích Evropské unie (EU27) podle údajů zveřejněných Eurostatem ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně vzrostly o 0,6 % (v únoru o 0,9 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce stouply ceny v Řecku a ve Spojeném království shodně o 1,2 %, v Litvě o 1,1 % a na Kypru o 1,0 %. Na Slovensku a v Německu se ceny zvýšily shodně o 0,6 %, v České republice o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Pokles cen byl zaznamenán pouze ve Švédsku o 0,5 %, v Maďarsku a v Rakousku shodně o 0,1 %.
Meziročně ceny v EU27 vzrostly v březnu o 3,8 % (v únoru o 4,4 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Lotyšsku o 10,0 %, na Kypru o 8,8 % a v Maďarsku o 7,4 %. V Polsku a na Slovensku ceny stouply shodně o 4,3 %, v Německu o 3,4 %, v České republice o 3,0 % a v Rakousku o 1,6 %. Meziročně ceny klesly pouze ve Švédsku o 0,5 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. J iří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sýkorová, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství a služeb, tel. 274 054 101,
e-mail: hana.sykorova@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a energetiky, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 12 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 12 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 12 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 12 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 12 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 6. 2012  • cipc051712.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz