Indexy cen výrobců - červenec 2022

Ceny všech výrobců meziročně rostly již více než rok

16.08.2022
Kód: 011047-22
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 3,6 % a meziročně byly vyšší o 39,8 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 26,8 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně o 13,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 6,3 %.

„V červenci pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se navzdory meziměsíčnímu poklesu meziročně zvýšily téměř o 40 % a ceny v průmyslu o necelých 27 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,6 %. Klesly ceny brambor o 23,8 %, olejnin o 10,6 %, obilovin o 2,6 %, vajec o 2,5 % a skotu o 1,7 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,1 % a drůbeže o 6,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,8 % (v červnu o 42,5 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 51,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 63,0 %, olejnin o 50,0 %, brambor o 49,1 %, čerstvé zeleniny o 21,2 % a ovoce o 9,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 25,8 %. Vzrostly ceny drůbeže o 29,0 %, vajec o 28,6 %, skotu o 27,8 %, mléka o 27,2 % a jatečných prasat o 17,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,3 %. V odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny vzrostly o 3,9 %, z toho páry a horké vody a dodávání páry a klimatizovaného vzduchu o 12,3 % a elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 1,3 %, z toho rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,2 %, průmyslových krmiv o 3,8 %, mléčných výrobků o 2,4 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,3 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 26,8 % (v červnu o 28,5 %). Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 49,8 %, chemických látek a výrobků o 47,1 %, těžby a dobývání o 30,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 23,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 22,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 54,5 % a meziproduktů o 26,1 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 18,0 % (v červnu o 19,7 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,0 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,0 % (v červnu po zpřesnění o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 21,7 % (v červnu o 25,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,8 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 14,4 %. Zvýšily se ceny za pojištění o 1,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,8 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v červnu o 6,2 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 22,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 17,1 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 14,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,5 % (v červnu o 5,4 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v červnu meziměsíčně vzrostly o 1,3 % (v květnu o 0,7 %). Nejvíce se ceny zvýšily v Irsku o 13,2 % a v Litvě o 5,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 2,2 %, na Slovensku o 1,8 %, v Česku o 1,4 %, v Rakousku o 1,3 % a v Německu o 0,8 %. Ceny se snížily v Řecku o 3,2 % a v Lucembursku o 2,2 %.

V červnu meziročně vzrostly ceny v EU o 36,1 % (v květnu o 36,3 %). Ceny byly v meziročním srovnání vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 61,2 % a v Dánsku o 55,5 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 43,8 %, v Polsku o 33,6 %, v Německu o 33,2 %, v Česku o 28,5 % a v Rakousku o 27,7 %.

 

_______________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:
011041 - 22 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

011044 - 22 Indexy cen průmyslových výrobců

011045 - 22 Indexy cen zemědělských výrobců

011046 - 22 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2022

 

 • cipc081622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz