Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí

15.07.2010
Kód: q-7031-10
 

Ceny zemědělských výrobců ve 2. čtvrtletí 2010 oproti 1. čtvrtletí vzrostly o 2,2 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 2,7 %, živočišných o 1,8 %. Ceny brambor byly vyšší o 25,0 %, olejnin o 5,9 % a ovoce o 0,9 %. Ceny zeleniny byly nižší o 14,5 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny skotu a prasat shodně o 0,8 %, mléka o 4,8 %. Ceny vajec klesly o 7,4 %.
Ceny zemědělských výrobců byly ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně nižší o 2,9 %. Vliv na pokles měly ceny rostlinných výrobků, které se snížily o 8,1 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 2,9 %. Ceny brambor byly nižší o 20,0 %, obilovin o 9,0 %, ovoce o 8,6 % a zeleniny o 3,6 %. Z živočišných výrobků byly nižší ceny prasat o 12,5 %, drůbeže o 4,1 % a skotu o 2,2 %. Ceny mléka byly vyšší o 18,8 %.

Graf
Ve 2. čtvrtletí 2010 se ceny průmyslových výrobců zvýšily oproti 1. čtvrtletí o 1,4 %. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 10,8 %, nerostných surovin o 7,1 %, chemických látek a výrobků o 5,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 4,6 %. Snížily se hlavně ceny základních farmaceutických výrobků o 1,4 % a potravinářských výrobků o 1,0 %.
Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 2. čtvrtletí zvýšily o 1,3 % (v 1. čtvrtletí se snížily o 1,4 %). Nejvíce vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 37,0 % a chemických látek a výrobků o 17,9 %. Snížily se zejména ceny základních farmaceutických výrobků o 4,6 %, dopravních prostředků o 4,4 % a potravinářských výrobků o 3,6 %. Největší změnu zaznamenaly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 12,2 p.b. (v 1. čtvrtletí pokles o 12,2 %, ve 2. čtvrtletí beze změny) a ceny nerostných surovin o 10,5 p.b. (v 1. čtvrtletí pokles o 1,9 %, ve 2. čtvrtletí nárůst o 8,6 %).


Graf

Ceny stavebních prací ve 2. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí klesly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,8 %.
Ceny stavebních prací ve 2. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 byly meziročně nižší o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 %.

Graf


Ceny tržních služeb ve 2. čtvrtletí 2010 proti 1. čtvrtletí vzrostly o 1,1 %. Zvýšily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 10,6 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se v úhrnu nezměnily.
Ceny tržních služeb byly ve 2. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 v úhrnu nižší o 1,7 %. Vliv na vývoj celkové cenové hladiny měly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, které klesly o 7,6 %. Vyšší byly ceny v oblasti zaměstnání, a to o 14,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o 1,5 %.

Tabulka Indexy cen průmyslových výrobců v 2. čtvrtletí 2010  • cipc071510analyza.doc
  • cipc071510analyza_1.xls
  • gcipc071510analyza_1.xls
  • gcipc071510analyza_2.xls
  • gcipc071510analyza_3.xls
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz