Průmysl - duben 2011

Růst průmyslové produkce zmírnil

06.06.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla reálně o 4,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,8 %.


* * *

Průmyslová produkce v dubnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 4,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 7,6 %. Duben 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,1 procentního bodu, růst o 17,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,8 p.b., růst o 9,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,0 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 8,3 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 11,4 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 5,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 6,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 0,6 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 8,8 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 9,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 procentního bodu, růst o 17,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,0 p.b., růst o 18,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,6 p.b., růst o 17,0 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 22,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 1,9 %) a výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 11,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2011 meziročně zvýšil o 3,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2011 meziročně vzrostla o 3,0 % a činila 25 426 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v březnu 2011 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,6 %. Údaje za duben 2011 Eurostat zveřejní 15. 6. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2011  • cpru060611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz