Průmysl - červenec 2015

Průmyslová produkce nadále rostla

07.09.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 4,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 7,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,2 %.

Průmyslová produkce v červenci 2015 meziročně reálně vzrostla o 4,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 7,2 %. Červenec 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,2 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,7 procentního bodu, růst o 9,0 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 7,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 5,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,12 p.b., pokles o 3,6 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,11 p.b., pokles o 10,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,10 p.b., pokles o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červenci 2015 meziročně vzrostly o 2,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,0 %.

Hodnota nových zakázek v červenci 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,4 procentního bodu, růst o 9,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 13,9 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 2,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,1 p.b., pokles o 57,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 10,8 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 9,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červenci 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2015 meziročně vzrostla o 3,0 % a činila 28 512 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červenec 2015 Eurostat zveřejní 14. 9. 2015 v 11.00 h.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2015 revidovány údaje za leden až červen 2015.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 9. 2015
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2015

 

  • cpru090715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz