Průmysl - prosinec 2023

Průmyslová produkce v roce 2023 klesla o 0,4 %

06.02.2024
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně klesla o 0,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,9 %.

„Průmyslová produkce byla v roce 2023 meziročně o 0,4 % nižší.  K tomuto výsledku významně přispěly poklesy v odvětvích výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství. Oproti roku 2022 se snížila i výroba elektřiny. Celkový pokles nedokázalo zvrátit ani oživení ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Meziročně klesla i hodnota nových průmyslových zakázek, a sice o 1,7 %.

Průmyslová produkceprosinci 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,8 %. Meziročně klesla o 0,7 %. K mírnému poklesu nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (kde se projevily zejména delší plánované odstávky v elektrárnách), opravy a instalace strojů a zařízení (kde vývoj výrazně ovlivnila výjimečně vysoká srovnávací základna z předchozího roku) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (kde pokračoval pokles produkce skla a stavebních hmot). Podobně jako v ostatních měsících druhého pololetí roku 2023 produkce vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel (o 11,8 %) nebo ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 34 %). V prosinci se dařilo i výrobcům počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

„Poslední měsíc roku 2023 zakončil průmysl prakticky na úrovni srovnatelné s prosincem roku 2022. Produkce meziročně velmi mírně klesla, hodnota nových průmyslových zakázek se naopak velmi mírně zvýšila. Tahounem produkce i zakázek byl automobilový průmysl. Pokles nejvíce ovlivnila výroba elektřiny, v případě zakázek pak prohloubení propadu ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v prosinci 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 1,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 0,2 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,1 %. V porovnání s prosincem roku 2022 nejvíce přibyly zakázky ve výrobě motorových vozidel, a sice o 12,8 %. Celkový vývoj však ovlivnil více než čtvrtinový propad zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, o desetinu se snížila meziročně hodnota nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a pokračoval pokles poptávky po produktech chemického průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se prosinci 2023 meziročně snížil o 2,2 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 7,7 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v listopadu 2023 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,8 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 30,4 %) a Belgie (o 11,6 %). Německý průmysl klesl o 4,9 %. Naopak nejvíce vzrostl dánský průmysl (o 14,4 %) a chorvatský průmysl (o 4,8 %). Výkon českého průmyslu poklesl o 2,7 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 29,3 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 6,5 %).

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v roce 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.
 

* * *
 

Počínaje Rychlou informací za leden 2024 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 budou nově poměřovány k průměru roku 2021, dojde i k použití váhového schématu roku 2021. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

____________________
 

Poznámky:

Prosinec 2023 měl o dva pracovní dny méně než prosinec 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:
31. 1. 2024

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2024

 

 • cpru020624.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz