Průmysl - říjen 2019

Průmyslová produkce v říjnu stagnovala

09.12.2019
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,8 %.
 
Průmyslová produkce1 v říjnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,1 %. Meziročně klesla o 0,4 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,5 procentního bodu, pokles o 4,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 10,7 %) a  výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 3,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,8 %) a  výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 25,3 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 3,0 % (v říjnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v říjnu 2018).
 
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v říjnu 2019 meziročně klesly o 2,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 3,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,1 %.
 
Hodnota nových zakázek2 v říjnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 7,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,4 p. b., pokles o 43,1 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 2,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 6,9 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 39,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 3,3 %) a výroba oděvů (příspěvek +0,03 p. b., růst o 4,5 %).
 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v říjnu 2019 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2019 meziročně vzrostla o 5,3 %.
 
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2019 dne 12. 12. 2019.
 
___________
Poznámky:
1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2019 revidovány údaje za červenec až září 2019.
 
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2019
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 1. 2020
 

 • cpru120919.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce v říjnu stagnovala
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz