Průmysl - duben 2017

Méně pracovních dnů, méně produkce

07.06.2017
Kód: 150153-17
 

Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,9 %, bez očištění byla nižší o 2,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,2 %.

Průmyslová produkce v dubnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o  5,9 %, bez očištění klesla o 2,5 %. Duben 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o tři pracovnídny méně. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,0 procentního bodu, pokles o 4,8 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 24,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,7 %).Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,1p.b. , růst o 9,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 16,3 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (příspěvek +0,2 p.b., růst o 11,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v dubnu 2017 meziročně vzrostly o 0,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,2 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 3,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 4,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,9 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,9 p.b., pokles o 8,5 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 5,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 26,6 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (příspěvek +1,2 p.b., růst o 15,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 19,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 6,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2017 meziročně vzrostla o 8,1 % a činila 31556 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,4%. Podle předběžného harmonogramu údaje za duben 2017 Eurostat zveřejní 14. 6. 2017 v 11.00 h.
 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2017 revidovány údaje za leden až březen 2017 a rok 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 5.2017
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7.7.2017

 

  • cpru060717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz