Průmysl - listopad 2013

Průmyslová produkce výrazně vzrostla

09.01.2014
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v listopadu meziročně vzrostla reálně o 6,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 8,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,2 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2013 meziročně reálně vzrostla o 6,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 8,8 %. Listopad 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,3 procentního bodu, růst o 13,7 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,0 p.b., růst o 7,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 8,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,4 procentního bodu, pokles o 8,2 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,2 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,02 p.b., pokles o 3,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2013 meziročně vzrostly o 5,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,3 %.

Hodnota nových zakázek v listopadu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,5 procentního bodu, růst o 19,1 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,9 p.b., růst o 14,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 12,9 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,01 procentního bodu, pokles o 0,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2013 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2013 meziročně klesla o 2,0 % a činila 30 060 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za listopad 2013 Eurostat zveřejní 14. 1. 2014 v 11.00 h.
___________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v jiném odvětví než je průmysl.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2014  • cpru010914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz