Průmysl - listopad 2010

Průmyslová produkce výrazně vzrostla

07.01.2011
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v listopadu 2010 meziměsíčně vyšší o 2,0 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 15,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,2 %.


* * *

Průmyslová produkce v listopadu 2010 meziročně vzrostla o 15,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 13,0 %. Listopad 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 2,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,0 procentního bodu, růst o 23,8 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 26,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,7 p.b., růst o 20,4 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích oděvů (příspěvek -0,06 p.b., pokles odvětví o 9,1 %), výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 6,6 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 1,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 14,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 22,8 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 49,5 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 14,2 %, z toho zakázek ze zahraničí o 21,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,1 procentního bodu, růst o 16,3 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +3,3 p.b., růst o 50,6 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +2,4 p.b., růst o 17,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -2,5 p.b., pokles o 69,8 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2010 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2010 meziročně vzrostla o 6,2 % a činila 28 835 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v říjnu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,7 %. Údaje za listopad 2010 Eurostat zveřejní 12. 1. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2011
Termín ukončení zpracování: 5. 1. 2011

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.  • cpru010711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz