Průmysl - leden 2013

Průmyslová produkce: -4,1 %

15.03.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v lednu meziročně klesla reálně o 4,1 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla průmyslová produkce po vyloučení sezónních vlivů na stejné úrovni jako v prosinci 2012. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 7,6 %.

Průmyslová produkce v lednu 2013 meziročně reálně klesla o 4,1 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně na stejné úrovni jako v prosinci 2012. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,5 procentního bodu, pokles o 8,6 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 3,3 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 6,1 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,3 procentního bodu, růst o 5,4 %), výroba nápojů (příspěvek +0,1 p.b., růst o 9,8 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,1 p.b., růst o 6,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2013 meziročně klesly o 3,9 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 4,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,6 %.

Hodnota nových zakázek v lednu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 7,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 8,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,7 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -4,5 procentního bodu, pokles o 12,3 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,0 p.b., pokles o 23,8 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 26,7 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 procentního bodu, růst o 4,5 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,08 p.b., růst o 3,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,03 p.b., růst o 0,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2013 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2013 meziročně vzrostla o 1,5 % a činila 25 937 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v lednu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %.


Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2013 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 jsou nově poměřovány k průměru roku 2010, došlo i k použití vahového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu byl na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což mělo za následek revizi bazických i meziročních indexů. Více informací v Metodice.
___________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 11. 3. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 4. 2013  • cpru031513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz