Průmysl - květen 2014

Růst produkce zpomalil

07.07.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 2,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,7 %.

Průmyslová produkce v květnu 2014 meziročně reálně vzrostla o 2,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,0 %. Květen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 1,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 11,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 10,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 3,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 5,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,4 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2014 meziročně vzrostly o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,1 %.

Hodnota nových zakázek v květnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 8,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 1,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,5 procentního bodu, růst o 17,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 18,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p.b., růst o 8,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 5,4 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 16,4 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 9,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2014 meziročně zvýšil o 1,6 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v květnu 2014 meziročně vzrostla o 1,5 % a činila 28 872 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za květen 2014 Eurostat zveřejní 14. 7. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1.7. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2014  • cpru070714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz