Průmysl - listopad 2017

Průmyslu se v listopadu dařilo

08.01.2018
Kód: 150153-17
 

Průmyslová produkce v listopadu meziročně vzrostla reálně o 8,5 %. Po očištění o sezónní vlivy vzrostla v porovnání s předchozím měsícem o 3,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,3 %.


Průmyslová produkce byla v listopadu 2017 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně vyšší o 3,7 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 8,5 %. Listopad 2017 měl stejný počet pracovních dnů jako listopad 2016. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 16,3 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 p.b., růst o 7,5 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 18,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 12,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,6 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 3,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2017 meziročně vzrostly o 5,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,6 %.

Hodnota nových zakázek v listopadu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 3,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,2 p.b., růst o 25,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p.b., růst o 11,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 10,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,4 p.b., pokles o 5,6 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 5,9 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,06 p.b., pokles o 9,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2017 meziročně vzrostla o  8,4 % a činila 36 796 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za listopad 2017 dne 11. 1. 2018 v 11.00 h.

* * *

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2018
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2018

 

  • cpru010818.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz