Průmysl - leden 2024

Průmyslová produkce v lednu meziročně stagnovala

15.03.2024
Kód: 150153-24
 

Průmyslová produkce v lednu byla meziročně reálně na stejné úrovni jako v lednu 2023. Meziměsíčně byla nižší o 2,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,7 %.

Průmyslová produkcelednu 2024 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,3 %. „Průmyslová produkce v lednu 2024 meziročně stagnovala a pohybovala se zhruba na úrovni roku 2021. Pokračoval růst ve výrobě motorových vozidel. Výraznější poklesy můžeme i nadále vidět u těžby uhlí, hutnictví a slévárenství či výroby stavebních hmot,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Také pokračoval pokles ve výrobě strojů a zařízení. Dvouciferná meziroční tempa růstu zaznamenala některá menší odvětví zpracovatelského průmyslu: papírenský a oděvní průmysl nebo ostatní zpracovatelský průmysl.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,1 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 2,5 %. „Hodnota nových průmyslových zakázek se meziročně snížila. Vrátil se tak klesající trend z druhé poloviny předchozího roku. Nejvýrazněji k poklesu přispěly dlouhodobé problémy ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a pokles poptávky ve výrobě strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Vyšší srovnávací základna ovlivnila pokles zakázek ve výrobě motorových vozidel. Hodnota nových zakázek vzrostla pouze ve výrobě elektrických zařízení a v menších odvětvích: v oděvním, papírenském a farmaceutickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu 2024 meziročně snížil o 2,0 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v lednu 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,7 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 34,1 %) a Estonsko (o 8,6 %). Výkon německého průmyslu klesl o 5,4 %, český průmysl stagnoval. Naopak nejvíce vzrostl slovinský průmysl (o 12,2 %) a řecký (o 10,5 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 27,6 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (9,2 %).


____________________
 

Poznámky:

Spolu s publikováním výsledků za leden 2024 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2021 (předtím 2015), použita jsou nová váhová schémata odvozená z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2021. Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2021). Pro sezónní očištění byly vytvořeny nové modely v programu JDEMETRA+. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2024 revidovány údaje za leden až prosinec 2023, časové řady byly přepočítány v celé délce, do ledna 2000.

Za účelem zvýšení kvality a konzistence datových výstupů dochází ke změně v prezentaci údajů o vývoji počtu zaměstnanců a jejich mezd. Tyto údaje nebudou počínaje lednem 2024 v měsíční periodicitě pravidelně publikovány. Pro analytické potřeby budou k dispozici do 31. 12. 2024. Údaje o zaměstnanosti a mzdách najdete ve čtvrtletní RI Průměrné mzdy.

Leden 2024 měl stejný počet pracovních dní jako leden 2023.

Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:
1. 3. 2024

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 8. 4. 2024

 

 • cpru031524.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz