Průmysl - březen 2015

Průmyslová produkce meziročně vzrostla

07.05.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla reálně o 6,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,2 %.

Průmyslová produkce v březnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 6,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,5 %. Březen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 8,5 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +1,0 p.b., růst o 14,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 13,1 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,02 p.b., pokles o 1,4 %) a výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 2,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v březnu 2015 meziročně vzrostly o 6,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,0 %.

Hodnota nových zakázek v březnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 13,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,8 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 13,9 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 11,8 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 8,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2015 meziročně vzrostla o 3,1 % a činila 28 542 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,4 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za březen 2015 Eurostat zveřejní 13. 5. 2015 v 11.00 h.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2015
Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 4,6 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 1,4 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2015 meziročně vyšší o 4,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,8 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly o 7,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 2,1 % a činila 27 234 Kč.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing.
Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 4. 2015
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 6. 2015

 

  • cpru050715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz