Průmysl - únor 2014

Růst produkce a zakázek pokračoval

07.04.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 6,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 19,9 %.

Průmyslová produkce v únoru 2014 meziročně reálně vzrostla o 6,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,8 procentního bodu, růst o 16,1 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 9,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 12,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 procentního bodu, pokles o 5,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 13,0 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 0,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2014 meziročně vzrostly o 11,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,6 %.

Hodnota nových zakázek v únoru 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 19,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 23,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 14,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,9 procentního bodu, růst o 34,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,3 p.b., růst o 19,2 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 23,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2014 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v únoru 2014 meziročně vzrostla o 3,6 % a činila 25 430 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,4 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za únor 2013 Eurostat zveřejní 14. 4. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 4. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2014  • cpru040714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz