Průmysl - červenec 2012

Průmyslová produkce vzrostla

06.09.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 4,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 16,0 %.

Průmyslová produkce v červenci 2012 meziročně reálně vzrostla o 4,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 1,7 %. Červenec 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Výsledky ve vybraných odvětvích byly zčásti ovlivněny pohybem celozávodních dovolených v rámci obou prázdninových měsíců.

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,4 procentního bodu, růst o 7,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 19,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 10,1 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 8,6 %), výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 5,3 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 8,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 5,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly 2,3 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 16,0 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom se zvýšily o 22,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly pouze o 4,1 %. Pozitivní vývoj nových zakázek byl přitom ovlivněn i výrazně nižší srovnávací základnou předchozího roku. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,4 procentního bodu, růst o 41,6 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 13,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 10,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,6 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 26,1 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červenci 2012 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2012 meziročně vzrostla o 4,5 % a činila 26 436 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,2 %. Údaje za červenec 2012 Eurostat zveřejní 12. 9. 2012 v 11.00 h.

Průmysl od počátku roku 2012

Průmyslová produkce od počátku roku 2012 meziročně vzrostla o 1,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 7,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 7,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,8 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 12,1 %), výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 6,3 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 3,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v lednu až červenci 2012 meziročně vyšší o 3,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,5 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v lednu až červenci 2012 meziročně vzrostly o 5,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se přitom zvýšily o 9,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,6 procentního bodu, růst o 17,8 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,0 p.b., růst o 15,1 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 3,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 7,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 5,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 22,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu až červenci 2012 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu až červenci 2012 meziročně vzrostla o 3,9 % a činila 26 184 Kč.
________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním č ervence 2012 revidovány údaje za duben až červen 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 8. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 10. 2012  • cpru090612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz