Průmysl - květen 2010

Průmyslová produkce rostla díky automobilům

09.07.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v květnu 2010 meziměsíčně vyšší o 0,1 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 16,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 27,2 %.


* * *

Průmyslová produkce v květnu 2010 meziročně vzrostla o 16,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 11,3 %. Květen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,4 procentního bodu, růst o 26,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,9 p.b., růst o 25,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,8 p.b., růst o 47,7 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba nápojů (příspěvek -0,4 p.b., pokles odvětví o 14,4 %), výroba nábytku (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 2,5 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,02 p.b., pokles o 3,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 17,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 27,5 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 50,1 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 27,2 %, z toho zakázek ze zahraničí o 27,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +6,0 p.b., růst o 48,5 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +4,8 procentního bodu, růst o 77,9 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,6 p.b., růst o 13,5 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,5 p.b, pokles o 44,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2010 meziročně vzrostla o 5,2 % a činila 25 143 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,8 %. Údaje za květen 2010 Eurostat zveřejní 14. 7. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest , tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 7. 2010
Termín ukončení zpracování: 7. 7. 2010  • cpru070910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz