Průmysl - říjen 2016

Průmysl zpomaluje

07.12.2016
Kód: 150153-16
 

Průmyslová produkce v říjnu meziročně klesla reálně o 1,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,6 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2016 meziročně reálně klesla o 1,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Říjen 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,4 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,6 procentního bodu, pokles o 26,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 7,0 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 11,6 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 9,7 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 3,4 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,1 p.b., růst o 6,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2016 meziročně klesly o 2,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,1 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2016 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,8 %.
K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 7,8 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 1,7 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 23,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 3,1 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 1,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,05 p.b., růst o 0,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2016 meziročně zvýšil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2016 meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 29 132 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2016 Eurostat zveřejní 14. 12. 2016 v 11.00 h.
 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2016 revidovány údaje za červenec až září 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2016
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2017

 

  • cpru120716.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz