Průmysl - listopad 2019

Průmyslová produkce klesla

10.01.2020
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v listopadu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,9 %.

Průmyslová produkce1 v listopadu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně klesla o 3,2 % zčásti díky vysoké srovnávací základně předchozího roku. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 28,8 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 7,6 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 3,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 6,6 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 6,0 %) a  výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 14,8 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 5,7 % (v listopadu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v listopadu 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v listopadu 2019 meziročně klesly o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 7,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2 v listopadu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 8,0 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 11,5 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 15,8 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,9 p. b., pokles o 8,0 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,4 p. b., růst o 6,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 4,2 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,02 p. b., růst o 0,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v listopadu 2019 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2019 meziročně vzrostla o 3,6 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,7 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za listopad 2019 dne 15. 1. 2020.

 

___________

Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.

3
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 7. 1. 2020

Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 2.
2020

 

 • cpru011020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce klesla
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz