Průmysl - leden 2020

Průmyslová produkce meziročně klesla

12.03.2020
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,3 %.

Průmyslová produkce1 v lednu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně klesla o 1,4 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 5,8 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 5,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 3,2 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,6 p. b., růst o 3,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 6,9 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 9,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v lednu 2020 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,9 %.

Hodnota nových zakázek2 v lednu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,0 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,3 p. b., růst o 8,5 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 29,5 %) a  výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 2,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 6,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 8,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v lednu 2020 meziročně snížil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2020 meziročně vzrostla o 6,4 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za leden 2020 dne 12. 3. 2020 v 11.00 hodin.

______________________
Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2020 revidovány údaje za rok 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 3. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 4.
2020

 • cpru031220.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce meziročně klesla
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz