Průmysl - září 2020

Průmyslová produkce mírně klesla

06.11.2020
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 4,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,8 %.

Průmyslová produkce1 září 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 4,1 %. Meziročně klesla o 1,5 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 7,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 8,3 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 14,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,0 p. b., růst o 4,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 4,0 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 4,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2září 2020 meziročně klesly o 0,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,8 %.

Hodnota nových zakázek2září 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 4,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 7,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,9 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,2 p. b., růst o 13,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 3,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 15,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 8,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 2,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se září 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2020 meziročně vzrostla o 4,8 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 6,2 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2020 dne 12. 11. 2020.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2020
Průmyslová produkce1 ve 3. čtvrtletí 2020 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 2. čtvrtletím 2020 vyšší o 22,6 %. Meziročně klesla o 3,9 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně nižší o 3,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 5,1 %.

Hodnota nových zakázek2 ve 3. čtvrtletí 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 2,8 %.

___________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Září 2020 mělo stejný počet  pracovních dní jako září 2019.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 12. 2020

 • cpru110620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce mírně klesla
 • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz