Průmysl - červen 2011

Tempo růstu průmyslové produkce se snížilo

08.08.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o 7,4 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,0 %.


* * *

Průmyslová produkce v červnu 2011 meziročně reálně vzrostla o 7,4 % po květnovém růstu o 15,2 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 1,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,1 procentního bodu, růst o 17,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 18,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 14,8 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 9,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 11,6 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 5,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách zůstaly na stejné úrovni roku 2010.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,0 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 11,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,8 procentního bodu, růst o 23,7 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,6 p.b., růst o 13,7 %) a výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek +1,3 p.b., růst o 103,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,7 p.b., pokles o 19,2 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,5 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2011 meziročně zvýšil o 3,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2011 meziročně vzrostla o 4,1 % a činila 25 560 Kč.

* * *

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2011

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně reálně vzrostla o 9,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,8 procentního bodu, růst o 21,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 16,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 15,9 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 6,0 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 5,4 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků ve 2. čtvrtletí 2011 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 15,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 2,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 3,7 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 4,4 % a činila 25 852 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 6,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom ve 2. čtvrtletí 2011 vzrostly o 10,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,7 %.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v květnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,0 %. Údaje za červen 2011 Eurostat zveřejní 12. 8. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Mat ějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 8 . 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2011  • cpru080811.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz