Průmysl - prosinec 2012

Průmyslová produkce v roce 2012 klesla o 1,2 %

06.02.2013
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v prosinci meziročně klesla reálně o 12,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 5,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 11,5 %.
Průmyslová produkce v roce 2012 klesla o 1,2 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2012 meziročně reálně klesla o 12,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 5,8 %. Prosinec 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 3 pracovní dny méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,3 procentního bodu, pokles o 17,7 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,5 p.b., pokles o 14,3 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 16,9 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 19,7 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 29,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2012 meziročně klesly o 10,2 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 9,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 10,4 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2012 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 11,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 10,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 13,4 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -4,2 procentního bodu, pokles o 13,3 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -2,9 p.b., pokles o 31,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 15,0 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 procentního bodu, růst o 14,7 %) a výroba textilií (příspěvek +0,02 p.b., růst o 0,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2012 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2012 meziročně vzrostla o 5,4 % a činila 29 136 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v listopadu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,3 %. Údaje za prosinec 2012 Eurostat zveřejní 13. 2. 2013 v 11.00 h.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2012

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 3,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 5,1 %. Ve 4. čtvrtletí 2012 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně nižší o 2,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně klesly o 2,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 28 712 Kč.

Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2013 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 budou nově poměřovány k průměru roku 2010, dojde i k použití vahového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu bude na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což bude mít za následek revizi bazických i meziročních indexů. Historická data před rokem 2009 budou propojena pomocí přepočítacích můstků a meziroční indexy proto zůstanou nezměněny.
_______________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.

Analýza ČSÚ - Průmyslová produkce v roce 2012 mírně klesla


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2013  • cpru020613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz