Průmysl - prosinec 2019

Průmyslová produkce se v roce 2019 snížila o 0,5 %

06.02.2020
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,7 %.

V roce 2019 průmyslová produkce klesla meziročně o 0,5 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 1,2 %. Zaměstnanost klesla o 1,1 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,2 %.

Průmyslová produkce1 v prosinci 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,9 %. Meziročně klesla o 3,4 %. Zčásti byl tento pokles ovlivněn vyšším čerpáním dovolených a omezením výroby v závěru roku. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,8 procentního bodu, pokles o 10,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 7,2 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 11,2 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 9,1 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 25,4 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek +0,1 p. b., růst o 2,9 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 0,9 % (v prosinci 2019 bylo o jeden pracovní den více než v prosinci 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v prosinci 2019 meziročně klesly o 0,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.

Hodnota nových zakázek2 v prosinci 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 3,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 20,6 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 33,4 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 19,6 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,7 p. b., růst o 28,9 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 15,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,1 p. b., růst o 0,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v prosinci 2019 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2019 meziročně vzrostla o 7,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2019 dne 12. 2. 2020.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2019
Průmyslová produkce1  ve 4. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2019 nižší o 0,5 %. Meziročně klesla o 2,3 %. Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 3,4 % (ve 4. čtvrtletí 2019 bylo o jeden pracovní den méně než ve 4. čtvrtletí 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně nižší o 3,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 4,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,9 %.

Hodnota nových zakázek2 ve 4. čtvrtletí 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 3,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 5,3 %.

Průmysl v roce 2019
Průmyslová produkce1  v roce 2019 meziročně klesla o 0,5 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,22 p. b., pokles o 2,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,20 p. b., pokles o 1,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,17 p. b., pokles o 5,7 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,7 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 19,3 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,1 p. b., růst o 0,7 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 0,4 % (v roce 2019 bylo o jeden pracovní den více než v roce 2018). 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly v roce 2019 meziročně vyšší o 1,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2019 meziročně vzrostly o 1,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v roce 2019 meziročně snížil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2019 meziročně vzrostla o 6,2 %.

__________________
Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2020
Navazující výstupy: časové řady

https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 12. 3.
2020

 • cpru020620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce se v roce 2019 snížila o 0,5 %
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz