Průmysl - červenec 2019

Průmyslová produkce zůstala na úrovni loňského července

06.09.2019
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,2 %.

Průmyslová produkce1 v červenci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 13,6 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 22,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 12,0 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,24 p. b., pokles o 5,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,23 p. b., pokles o 7,2 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 5,6 % (v červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červenci 2019 meziročně vzrostly o 9,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,2 %.

Hodnota nových zakázek2 v červenci 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,4 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,0 p. b., růst o 18,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +2,0 p. b., růst o 71,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 10,8 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p. b., pokles o  18,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v červenci 2019 meziročně snížil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2019 meziročně vzrostla o 6,9 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2019 dne 12. 9. 2019.

_________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 8. 2019
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2019

 • cpru090619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce zůstala na úrovni loňského července
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz