Průmysl - září 2010

Průmyslová produkce rostla zejména díky strojírenství

08.11.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v září 2010 meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 12,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,6 %.


* * *

Průmyslová produkce v září 2010 meziročně vzrostla o 12,2 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,6 procentního bodu, růst o 33,0 %) s významným vlivem energetického strojírenství, výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,6 p.b., růst o 14,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,1 p.b., růst o 27,5 %). Vysoké meziroční růsty jednotlivých odvětví i průmyslu celkem jsou přitom ovlivněny i nízkou srovnávací základnou z předchozího roku. Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 9,3 %), výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 8,6 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 14,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 20,6 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 50,3 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 14,6 %, z toho zakázek ze zahraničí o 16,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +3,5 procentního bodu, růst o 27,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,2 p.b., růst o 20,5 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +2,2 p.b., růst o 30,5 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p.b, pokles o 12,8 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,02 p.b, pokles o 2,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2010 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2010 meziročně vzrostla o 3,2 % a činila 24 116 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v srpnu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,5 %. Údaje za září 2010 Eurostat zveřejní 12. 11. 2010 v 11.00 h.

* * *

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2010

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 10,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 11,0 %. Ve 3. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 11,5 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,9 p.b., růst o 23,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 23,9 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 7,5 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,9 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 12,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků ve 3. čtvrtletí 2010 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 19,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 1,6 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 3,5 % a činila 24 300 Kč .

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 15,6 %. Nové zakázky ze zahraničí ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 16,4 %.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest , tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 2. 11. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 11. 2010

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.  • cpru110810.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz