Průmysl - září 2011

Domácí poptávka zpomaluje růst průmyslové produkce

07.11.2011
Kód: r-8001-11
 




Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,6 %.


* * *

Průmyslová produkce v září 2011 meziročně reálně vzrostla o 2,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,0 procentního bodu, růst o 22,1 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 8,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 33,4 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 17,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 8,2 %) a výroba chemických látek, chemických přípravků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 12,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 9,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,6 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 12,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 12,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,9 procentního bodu, růst o 12,9 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,1 p.b., růst o 14,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 9,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek -2,0 procentního bodu, pokles o 18,1 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,0 p.b., pokles o 14,9 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2011 meziročně zvýšil o 2,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2011 meziročně vzrostla o 3,9 % a činila 25 014 Kč.

* * *

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2011

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně reálně vzrostla o 4,2 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 procentního bodu, růst o 21,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 6,3 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 6,2 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 12,1 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,5 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 5,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 3,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků ve 3. čtvrtletí 2011 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 14,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně klesly o 5,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 2,9 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostla o 3,5 % a činila 25 132 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly o 0,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostly o 8,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 12,1 %.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v srpnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,3 %. Údaje za září 2011 Eurostat zveřejní 14. 11. 2011 v 11.00 h.




Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2011



  • cpru110711.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz