Průmysl - listopad 2016

Průmyslu se v listopadu dařilo

06.01.2017
Kód: 150153-16
 

Průmyslová produkce v listopadu meziročně vzrostla reálně o 7,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,7 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2016 meziročně reálně vzrostla o 7,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,5 %. Listopad 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,0 procentního bodu, růst o 15,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,62 p.b., růst o 5,4 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,60 p.b., růst o 9,7 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 18,9 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,7 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 8,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2016 meziročně vzrostly o 7,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,8 %.

Hodnota nových zakázek v listopadu 2016 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 7,0 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,9 procentního bodu, růst o 19,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 10,0 %) a  výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 5,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,13 p.b., pokles o 1,1 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,09 p.b., pokles o 6,8 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,09 p.b., pokles o 4,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2016 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2016 meziročně vzrostla o 5,7 % a činila 33 969 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,5 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za listopad 2016 Eurostat zveřejní 12. 1. 2017 v 11.00 h.

_______________________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2017
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2017

  • cpru010617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz