Průmysl - květen 2012

Průmyslová produkce klesla

09.07.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v květnu meziročně klesla reálně o 2,4 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 4,2 %.

Průmyslová produkce v květnu 2012 meziročně reálně klesla o 2,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byla na stejné úrovni jako v květnu 2011. Květen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,4 procentního bodu, pokles o 7,4 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 12,4 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 7,3 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,1 p.b., růst o 0,5 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 2,8 %) a výroba nápojů (příspěvek +0,1 p.b., růst o 3,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně klesly o 1,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,4 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 9,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,2 procentního bodu, růst o 19,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 2,4 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 1,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p.b., pokles o 14,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 3,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 21,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2012 v porovnání se stejným obdobím 2011 nezměnil. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2012 meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 28 128 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Údaje za květen 2012 Eurostat zveřejní 12. 7. 2012 v 11.00 h.
___________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27405 2894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2012  • cpru070912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz