Průmysl - listopad 2014

Průmyslová produkce meziměsíčně vzrostla

09.01.2015
Kód: 150153-14
 

Průmyslová produkce v listopadu meziročně klesla reálně o 0,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,6 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2014 meziročně reálně klesla o 0,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Listopad 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,2 %.K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,9 procentního bodu, pokles o 6,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 6,3 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 1,6 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,51 p.b., růst o 7,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,45 p.b., růst o 25,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,2 p.b., růst o 7,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2014 meziročně vzrostly o 1,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 5,4 %.

Hodnota nových zakázek v listopadu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 1,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,4 procentního bodu, růst o 9,9 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 21,5 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 2,5 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,8 p.b., pokles o 14,5 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,6 p.b. pokles o 8,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,3 p.b. pokles o 3,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2014 meziročně zvýšil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2014 meziročně vzrostla o 3,2 % a činila 31 032 Kč.Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za listopad 2014 Eurostat zveřejní 14. 1. 2015 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 5. 1. 2015
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2015

  • cpru010915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz