Průmysl - květen 2013

Průmyslová produkce meziročně -2,2 %

08.07.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v květnu meziročně klesla reálně o 2,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 6,1 %.

Průmyslová produkce v květnu 2013 meziročně reálně klesla o 2,2 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,7 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví těžba a dobývání (příspěvek -1,3 procentního bodu, pokles o 25,3 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 2,6 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 15,2 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, (příspěvek +0,2 procentního bodu, růst o 1,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 2,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2013 meziročně klesly o 0,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,0 %.

Hodnota nových zakázek v květnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 6,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 8,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,3 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -4,1 procentního bodu, pokles o 11,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,1 p.b., pokles o 25,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 10,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +4,0 p.b., růst o 6,3 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 15,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 1,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2013 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2013 meziročně vzrostla o 1,1 % a činila 28 391 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Údaje za květen 2013 Eurostat zveřejní 12. 7. 2013 v 11.00 h.
______________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 7. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2013  • cpru070813.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz