Průmysl - květen 2018

Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla

09.07.2018
Kód: 150153-18
 

Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 1,4 %. Po očištění o sezónní vlivy vzrostla v porovnání s předchozím měsícem o 2,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,5 %.


Průmyslová produkce byla v květnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně vyšší o 2,9 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 1,4 %. Květen 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako květen 2017. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,34 procentního bodu, růst o 3,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,29 p. b., růst o 9,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,26 p. b., růst o 2,4 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 1,3 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 9,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 0,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2018 meziročně klesly o 0,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek v květnu 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 9,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,9 p. b., růst o 21,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,9 p. b., růst o 9,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,7 p. b., růst o 5,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,9 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 14,0 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2018 meziročně zvýšil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2018 meziročně vzrostla o 8,5 % a činila 35 751 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,7 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za květen 2018 dne 12. 7. 2018.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 7. 2018
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2018

 

  • cpru070918.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
  • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz