Průmysl - duben 2015

Průmyslová produkce meziročně: +4,3 %

08.06.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla reálně o 4,3 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 6,1 %.

 
Průmyslová produkce v dubnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 4,3 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,8 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 8,3 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 12,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 8,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 10,6 %), výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 9,4 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků  (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 5,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v dubnu 2015 meziročně vzrostly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,6 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 6,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 5,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 11,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 7,4 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2015 meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 28 349 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za duben 2015 Eurostat zveřejní 12. 6. 2015 v 11.00 h.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2015 revidovány údaje za leden až březen 2015 a rok 2014.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 6. 2015
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2015

 

 

  • cpru060815.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz