Průmysl - září 2014

Průmyslová produkce výrazně rostla

06.11.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 8,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 4,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 15,0 %.

Průmyslová produkce v září 2014 meziročně reálně vzrostla o 8,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Září 2014 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 4,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 11,7 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,6 p.b., růst o 15,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,8 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,6 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,04 p.b., pokles o 1,1 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2014 meziročně vzrostly o 11,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 19,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,6 %.

Hodnota nových zakázek v září 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 15,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 22,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +8,4 procentního bodu, růst o 23,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 15,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 13,9 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 19,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b. pokles o 6,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2014 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v září 2014 meziročně vzrostla o 2,7 % a činila 26 416 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2014 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za září 2014 Eurostat zveřejní 12. 11. 2014 v 11.00 h.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2014
Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 4,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 2,9 %. Ve 3. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. V porovnání s 2. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,3 % nižší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 8,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,6 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 11,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 17,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 1,8 % a činila 26 756 Kč.


Poznámky:
* ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kte ří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31 . 10 . 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8 . 12. 2014  • cpru110614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz