Průmysl - září 2015

Meziroční růst produkce zpomalil

06.11.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 0,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,1 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,7 %.

Průmyslová produkce v září 2015 meziročně reálně vzrostla o 0,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 3,1 %. Září 2015 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 2,6 %.  K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,7 procentního bodu, růst o 9,8 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 8,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 5,8 %). Vývoj průmyslové produkce byl negativně ovlivněn odstávkami výrobních provozů v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -2,1 p.b., pokles o 18,7 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 18,7 %). K meziročnímu poklesu přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 12,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2015 meziročně klesly o 1,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 5,1 %.

Hodnota nových zakázek v září 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 0,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 procentního bodu, růst o 2,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 4,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 2,7 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,5 p.b., pokles o 23,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 10,6 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,02 p.b., pokles o 1,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2015 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2015 meziročně vzrostla o 3,9 % a činila 27 435 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za září 2015 Eurostat zveřejní 12. 11. 2015 v 11.00 h.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2015
Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 3,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,4 %. Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 2 pracovní dny méně. V porovnání s 2. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 0,2 % nižší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně vyšší o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,1%.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly o 3,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 3,1 % a činila 27 565 Kč.

 

___________________________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 11. 2015

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2015

  • cpru110615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz