Průmysl - leden 2015

Růst průmyslové produkce pokračoval

13.03.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 2,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,1 %.

 
Průmyslová produkce v lednu 2015 meziročně reálně vzrostla o 2,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,5 %. Leden 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,4 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,3 procentního bodu, růst o 7,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,28 p.b., růst o 4,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,26 p.b., růst o 20,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,1 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,9 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,09 p.b., pokles o 17,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2015 meziročně vzrostly o 3,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,5 %.

Hodnota nových zakázek v lednu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 1,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,0 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 5,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,8 p.b., růst o 8,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 3,4 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,4 p.b., pokles o 17,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,9 p.b. pokles o 11,1 %) a výroba textilií (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 8,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2015 meziročně zvýšil o 3,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2015 meziročně vzrostla o 1,2 % a činila 27 348 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %.

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 9. 3. 2015
Navazující výstupy: časové řady
/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 4. 2015

  • cpru031315.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz